Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 apr 2022

Østre Landsret

Advokatfirma frifundet for erstatningskrav i forbindelse med udbyttesagen

Østre Landsret har den 28. april 2022 afsagt dom i en sag, som Skatteforvaltningen havde anlagt mod Advokatfirmaet Bech-Bruun I/S.

Sagen angik, om Bech-Bruun havde pådraget sig erstatningsansvar over for den danske stat (Skatteforvaltningen) i anledning af den rådgivning, som en advokat fra firmaet havde ydet en tysk bank i 2014 vedrørende et muligt ansvar for banken ved at medvirke til et påtænkt skattearrangement med refusion af dansk udbytteskat.

Skatteforvaltningen havde under sagen krævet betaling af et beløb på ca. 1,25 mia. kr., hvoraf ca. 725 mio. kr. bestod af uberettigede refusioner af indeholdt udbytteskat til amerikanske pensionsplaner, og resten var renter.  

Landsretten fastslog, at den rådgivning, som Bech-Bruun havde ydet, havde karakter af modelrådgivning og skulle bedømmes ud fra en streng culpanorm.

Efter karakteren af rådgivningen, herunder beskrivelsen af arrangementet, og under de forudsætninger og forbehold, som Bech-Bruun havde lagt til grund og taget som led i deres rådgivning af den tyske bank, fandt landsretten ikke, at Bech-Bruuns rådgivning havde været ansvarspådragende i forhold til Skatteforvaltningen.

Det var heller ikke ansvarspådragende, at Bech-Bruun ikke havde indset, at banken ville gennemføre arrangementet, så det blev cirkulært og udelukkende med papirtransaktioner uden aktier og reelle pengestrømme (bedrageri).

Bech-Bech blev derfor i det hele frifundet.

Østre Landsret har behandlet sagen som 1. instans. 

Præmisserne i landsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 12. afdeling under sagsnummer BS-26436/2020-OLR.