Gå til sidens indhold

Østre Landsret

09 feb 2024

Østre Landsret

”Dusør” på 3,6 mio. kr. skulle udbetales

Dom afsagt: 9. februar 2024

A fik stjålet noget meget værdifuldt sølv og udlovede en dusør på 3 mio. kr. for at få sølvet tilbage. A fik efterfølgende kontakt med B, der tilkendegav, at han muligvis kunne være behjælpelig med at tilvejebringe sølvet. Efter et forhandlingsforløb mellem A og B indgik de en skriftlig aftale, hvorefter B under nærmere bestemte betingelser ville få udbetalt 3,6 mio. kr., så snart A havde modtaget sølvet. A nægtede imidlertid at udbetale de 3,6 mio. kr., da sølvet var tilvejebragt, hvorfor B anlagde sag mod A.

Landsretten fandt ligesom byretten, at A i henhold til den indgåede aftale var forpligtet til at betale de 3,6 mio. kr. til B.

Dommens anonymiserede præmisser kan læses her.

Ankesagen har været behandlet i Østre Landsrets 25. afdeling under j.nr. BS-18842/2023-OLR.