Gå til sidens indhold

Retten i Randers

03 feb 2023

Retten i Randers

Dom i nævningesag om drabsforsøg, grov vold og brandstiftelse

Et nævningeting ved Retten i Randers har den 3. februar 2023 idømt en 52-årig kvinde fængsel i 6 år og 6 måneder for drabsforsøg og grov vold mod sin far og forsøg på brandstiftelse.

Sagsnummer: SS 2826/2022

Sagen angik 3 forhold, og tiltalte blev fundet skyldig i alle 3 forhold.

Det første forhold fra 24. maj 2019 vedrørte grov vold og forsøg på grov vold ved tre kast med genstande mod faren, hvoraf den ene ramte ham i hovedet. Tiltalte havde delvist erkendt forholdet, men påstod sig frifundet som følge af nødværge. 3 dommere og 4 nævninge stemte for at finde tiltalte skyldig, mens 2 nævninge stemte for at frifinde tiltalte med henvisning til nødværge.

Det andet forhold fra 17. november 2021 vedrørte tiltaltes forsøg på brandstiftelse ved i sin lejlighed at have sat ild til garn med det formål at anstifte en ildebrand. Den blev dog afværget ved, at politiet kom til stede og fik slukket ilden. Alle dommere og nævninge stemte for at finde tiltalte skyldig.

Det tredje forhold fra 3. januar 2022, som var sagens hovedforhold, vedrørte tiltaltes forsøg på at slå sin far ihjel i forbindelse med, at hun stak en kniv i halsen på ham. Tiltalte forklarede, at hun ikke kunne huske noget fra episoden, idet hun havde drukket alkohol. Alle dommere og nævninge stemte for at finde tiltalte skyldig. Der blev foruden knivstikket og farens forklaring navnlig lagt vægt på indholdet af et alarmopkald til politiet under episoden og tiltaltes udtalelser i alarmopkaldet og efterfølgende til politiet om, at hun ville slå sin far ihjel.   

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år og 6 måneder, efter at der var afgivet 10 stemmer for denne straf og 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år.

Tiltalte ankede dommen til landsretten.