Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

12 maj 2022

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om bl.a. drab og usømmelig behandling af lig

V.L. S-2195-21

T1 og T2, der er svenske statsborgere, var tiltalt for bl.a. i forening at have dræbt F og efterfølgende behandlet liget usømmeligt. Nærmere ved med håndskydevåben at rette flere skud mod F og herefter anbringe F på et brændende bålsted, hvorved F som følge af skudafgivelsen og/eller afbrændingen afgik ved døden. T1 var også tiltalt for hærværk ved at have skuddræbt F’s hund, og begge de tiltalte var tiltalt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Ved byrettens dom blev T1 fundet skyldig i drab, usømmelig behandling af lig, hærværk og overtrædelse af våbenlovgivningen og idømt fængsel i 13 år samt udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. T2 blev alene fundet skyldig i usømmelig behandling af lig og overtrædelse af våbenlovgivningen og idømt fængsel i 10 måneder samt tildelt en advarsel om udvisning.

T1 ankede dommen til frifindelse. Anklagemyndigheden ankede dommen for begge de tiltaltes vedkommende til domfældelse efter tiltalen for byretten og skærpelse. T2 påstod for landsretten byrettens dom stadfæstet.

Landsretten nåede efter bevisførelsen for landsretten til samme resultat som byretten og stadfæstede i det hele byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.