Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Der er ca. 100 medarbejdere ved Retten på Frederiksberg fordelt på 4 afdelinger.

Ud af de ca. 100 medarbejdere er der ansat 13 dommere, hvoraf den ene er retspræsident, Christian Lundblad. 

Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef, Finn Campbell Unnerup.

Retten har derudover ansat retsassessorer, dommerfuldmægtige, kontorfunktionærer, vagt- og servicemedarbejdere samt stævningsmænd.

Afdelinger ved Retten på Frederiksberg

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • I civil- og fogedretten behandles bl.a. civile sager, småsager, mortifikationer, fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • I familieretten behandles sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed, samvær, værgemål, prøvelse af administrativ frihedsberøvelse samt ægtefælle- og dødsboskifte
  • I retsafdelingen behandles straffesager
  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi, notarsager samt sikkerhed

 

Sidst opdateret: 28. september 2022