Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

16 feb 2021

Retten i Glostrup

Dom for at medvirke til kap – og væddekørsel

En 22-årig mand fra Gilleleje er straffet med fængsel og bøde for at have medvirket som løbsstarter til kap- og væddekørsel på Avedøre Holme.

Sagsnummer: A3-15988/2020

Sagen kort fortalt

Den 4. september omkring kl. 23.20 blev der afholdt kap – og væddekørsel på Stamholmen i Hvidovre.

Tre mænd på henholdsvis 22, 24 og 27 år, som blev antruffet på stedet, blev tiltalt for at have medvirket til særlig hensynsløs kørsel ved ulovlig kapkørsel på offentlig vej.

Den 22-årige erkendte at have været starter af kørsler, men nægtede sig skyldig i at have medvirket til kørsel på en særlig hensynsløs måde. Han forklarede, at han blot sørgede for, at løbene blev sat i gang, men han bestemte ikke, hvordan og hvor hurtigt der skulle køres.    

Den 24-årige og den 27-årige, som blev antruffet af politiet et stykke fra kørselsområdet, blev tiltalt for at have deltaget som vagter. De nægtede sig skyldige og forklarede, at de havde været tilskuere og var på vej hjem fra arrangementet. 

Anklageren havde påstået, at de skulle straffes med fængsel.                      

Dommens resultat

Retten fandt det ikke bevist, at den 24-årige og den 27-årige havde haft roller som vagter ved løbene, hvorfor de blev frifundet.

Retten fandt det bevist, at den 22-årige havde medvirket til at arrangere ulovlig kap- og væddekørsel ved at starte kørslerne, der blev karakteriseret som særligt hensynsløse, herunder på grund af forholdene med 200-300 tilskuere, manglende afspærring, til – og frakørsler til vejen og anden trafik i området.

Retten lagde ved afgørelsen vægt på såvel den 22-åriges egen forklaring som vidneforklaringer fra politiassistenter og videosekvenser af kørslerne.

Retten fandt det bevist, at der ved kørslerne var sket en væsentlig hastighedsoverskridelse i forhold til hastighedsbegrænsningen på 60 km/t, men fandt det dog ikke bevist, at hastigheden havde været ca. 140 km/t, som anført i tiltalen.

Retten fastsatte straffen for den 22-årige til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 12.000 kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om, at manden udfører samfundstjeneste.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Den 22-årige mand har 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 16. februar 2021.