Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

10 dec 2021

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør har afsagt dom 10/12/2021

Retten i Helsingør har i dag afsagt dom i en sag, der har været behandlet med nævninger. Dommen er enstemmig.

Retten i Helsingør har i dag afsagt dom i en sag, der har været behandlet med nævninger. Dommen er enstemmig. Retten har fundet en far og hans to sønner skyldige i drab, drabsforsøg og grov vold. Ofrene var en far og hans to sønner. Der havde været afholdt et møde i den dømte fars hus med deltagelse af de to sønner og nogle yderligere familiemedlemmer samt de tre ofre. Mødet angik nogle uoverensstemmelser mellem de to familier. Uoverensstemmelserne havde bl.a. sammenhæng med nogle problemer i parforholdet mellem en af de tre ofre og en kvinde, der er datter og søster til de dømte. Mødet endte i en fysisk konfrontation, under hvilken faren og den ene af sønnerne fra den gæstende familie blev tildelt knivstik i overkroppen med stikdybder på henholdsvis mindst 10 cm og mindst 5 cm. Faren fra den gæstende familie blev umiddelbart efter episoden kørt til hospitalet. Han blev erklæret død kort efter ankomsten. Sønnen, der ligeledes blev kørt til hospitalet, overlevede. Han havde været i livsfare, hvis han ikke var kommet under hurtig behandling. Den anden søn blev tilføjet en snitlæsion i læggen. Retten lagde til grund, at de tiltalte havde anvendt store køkkenknive under episoden, og at de have handlet i forening og efter fælles forståelse. De tiltalte blev idømt fængsel i 14 år hver. Dommen blev anket med påstand om frifindelse eller formildelse.