Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

22 jun 2023

Retten i Kolding

Flagning med USA’s flag ikke strafbart

47-årig mand fra Kolding frifundet i Højesteret for flagning på sin bopæl med USA’s flag. Sagen rejste spørgsmål, om det efter loven er strafbart at flage med fremmed nationalflag i denne situation

Sagsnummer: 1967/2021

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 110 c, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationalflag, idet tiltalte den 9. april 2018 på sin bopæl havde flaget med USA’s nationalflag (”Stars and Stripes”).

Tiltalte ville frifindes.

Retten i Kolding frifandt tiltalte ved dom af 10. november 2021 under henvisning til manglende strafhjemmel.

Vestre Landsret fandt med dommerstemmerne 2-1 tiltalte skyldig ved dom af 7. november 2022, idet der fandtes hjemmel til at straffe i flagbekendtgørelsen.

Højesteret frifandt tiltalte ved dom af 22. juni 2023 under henvisning til manglende strafhjemmel.

Se Højesterets hjemmeside med links til de tre domme her.