Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

02 jul 2021

Retten i Lyngby

Flytning af transformerstation

Gentofte Kommune dømt til at betale for flytning af en transformerstation i en situation, hvor transformerstationen alene forsynede Gentofte Kommunes ejendom, og hvor transformerstationen skulle flyttes grundet Gentofte Kommunes forhold.

Sagsnummer: BS-19643/2019-LYN

Sagen kort fortalt

I 2017 kontaktede Gentofte Kommune Radius Elnet A/S (herefter Radius), idet Gentofte Kommune ønskede en transformerstation flyttet. Transformerstationen var etableret i 1964 og havde i hele perioden alene forsynet den grund, som transformerstationen var placeret på. Gentofte Kommune ønskede nu at udvikle grunden, og kommunen ville i den forbindelse frasælge den del af grunden, hvor transformerstationen var placeret.

Gentofte Kommune argumenterede med, at det såkaldte ”gæsteprincip” skulle finde anvendelse, sådan at transformerstationen var ”gæst” på Gentofte Kommunes grund, og Radius derfor skulle afholde udgifterne med flytning, også i en situation hvor flytningen var begrundet i Gentofte Kommunes forhold.

Radius argumenterede med, at ”gæsteprincippet” ikke fandt anvendelse, dels fordi det var fraveget ved aftale i standardbetingelserne, og dels fordi transformerstationen alene var placeret i grundejerens interesse.

Gæsteprincippet bygger på den ordning, at en arealejer (her Gentofte Kommune), der giver en ledningsejer (her Radius) tilladelse til at anbringe en ledning på arealet, og som forpligter sig til at beskytte ledningen, bevarer retten til at ændre anvendelsen af arealet, selv om dette måtte indebære, at ledningen må flyttes. Ledningens ejer skal i det tilfælde betale for flytningen. Gæsteprincippet er en udfyldende regel, som finder anvendelse, hvor andet ikke er aftalt.

Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning i lighed med gaveløfter. Dette fremgår bl.a. af Højesterets afgørelse, der er refereret på side 2854 i Ugeskrift for Retsvæsen 2015. Baggrunden for dette er, at arealejeren ved vederlagsfrit at stille en del af sin grund til rådighed for det samlede forsyningsnet, anses for at handle svarende til en gavegiver, som ikke forventer nogen modydelse for sit gaveløfte.

Sagens udfald

Retten fastslog, at hensynene bag gæsteprincippet ikke finder anvendelse, når en transformerstation er etableret på en ejendom alene med henblik på at forsyne ejendommens ejer, og ejendommens ejer ønsker transformerstationen flyttet med den begrundelse, at ejeren ønsker at udvikle ejendommen, herunder at sælge en del af ejendommen fra. Arealejeren har i dette tilfælde ikke stillet ejendom til rådighed for det samlede forsyningsnet, og ejeren har derfor ikke handlet svarende til en gavegiver.

Retten kom derfor frem til, at Gentofte Kommune skulle afholde udgifterne til flytning af transformerstationen.

Gentofte Kommune skulle derudover betale sagens omkostninger til Radius Elnet med i alt 60.000 kr.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 2. juli 2021.