Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

21 jun 2022

Retten i Nykøbing F.

Dom til forvaring for alvorlig voldsforbrydelse og trusler

En 22-årig mand er i dag ved retten i Nykøbing F ved et enigt nævningeting dømt til forvaring for alvorlig voldsforbrydelse og trusler

Manden var tidligere flere gange dømt for alvorlige voldsforbrydelser og trusler, og han var ved den seneste dom anbragt i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap, hvor de nu idømte forhold blev begået. Retslægerådet havde udtalt, at han ikke kunne opfattes som værende i en tilstand ligestillet med mental retardering, men han var i udtalt grad personlighedsmæssigt afvigende. På baggrund af den svært afvigende personlighed og den tidligere kriminalitet, vurderede Retslægerådet, at han frembød en nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel var påkrævet for at forebygge denne fare.