Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

30 nov 2023

Retten i Nykøbing F.

Dom i sag hvor livstidsdømt indsat havde stævnet Storstrøm Fængsel.

Dom afsagt: 30. november 2023

Dom i sag hvor livstidsdømt indsat havde stævnet Storstrøm Fængsel.

Retten i Nykøbing Falster har den 30. november 2023 afsagt dom i en sag, hvor en livstidsdømt indsat havde stævnet Storstrøm Fængsel. Sagen drejer sig hovedsageligt om, hvorvidt regler i straffuldbyrdelsesloven, der blev indsat med virkning fra den 1. februar 2022 og begrænser livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes ret til besøg, brevveksling og telefonsamtaler, er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dette fandt retten ikke grundlag for, hvorfor Storstrøm Fængsel blev frifundet for en række påstande nedlagt af den livstidsdømte indsatte i denne relation.

Sagen drejer sig tillige om en konkret ansøgning om ret til besøg, brevveksling og telefonsamtaler med en bestemt person og den livstidsdømte indsatte, som Storstrøm Fængsel havde meddelt afslag på. Retten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at der skal meddeles tilladelse til besøg, brevveksling og telefonsamtaler, da lovens betingelserne herfor er opfyldt, hvorfor den livstidsdømte fik medhold i en påstand herom.