Gå til sidens indhold

Østre Landsret

05 maj 2022

Østre Landsret

Dom om fortroligholdelse af oplysninger

Dom om fortroligholdelse af oplysninger i en afgørelse fra Konkurrencerådet om Nets A/S’ misbrug af dominerende stilling.

Østre Landsret har den 5. maj 2022 i en sag mellem Nets A/S og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stadfæstet en dom fra Sø- og Handelsretten, hvorved Konkurrenceankenævnets afgørelse om omfanget af fortroligholdelse efter konkurrencelovens § 13 af en konkurrencerådsafgørelse om Nets A/S’ misbrug af dominerende stilling ikke blev ophævet, som påstået af Nets A/S. 

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom (hvori en række oplysninger er udeladt) kan læses her.

Den Konkurrencerådsafgørelse, som den afsagte dom om fortrolighed angår, er efterfølgende stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Nets A/S har indbragt Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten, hvor sagen verserer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-50953/2020.