Gå til sidens indhold

16 mar 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 15. marts 2023

Genoptagelse nægtet. Ikke grundlag for meget lempelig vurdering af om et bødeforelæg måtte anses for at være kommet frem til domfældtes digitale postkasse

15 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om boafgift af dødslejegaver

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en arving tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. september 2022 (B-0204-22).

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

20 dages fængsel og udvisning af EU-borger for trusler på jobcenter

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. oktober 2022 (S-0735-22).

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om dørlukning i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. februar 2023.

14 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Salæret til den beskikkede advokat i en arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. oktober 2022 (BS-32655/2022).

10 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af 120-dagesreglen

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2023 meddelt en arbejdsgiverforening på vegne af et medlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. maj 2022 (BS-6403/2020).

09 mar 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist registrering af en tinglysningsfuldmagt

V.L.K. af 9. marts 2023 V.L.B.-0374-22 (22/20574).

09 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om takstregulering indenfor området for jernbanegodstransport

Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2023 meddelt Jernbanenævnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. april 2022 (BS-19090/2021).

24 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af tillægsbøder i sag om momssvig

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2023 meddelt to tiltalte begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. maj 2022 (S-1958-20).

23 feb 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Ikke genoptagelse af dom om straf for omskæring af døtre

Ikke genoptagelse af Højesterets dom af 2. maj 2018 om straf for omskæring af døtre

20 feb 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

13 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling på hjemrejseloven under anke

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2022 og 18. januar 2023 (S-3858-22).