Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

14 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje K 082/20

En 24-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret blevet idømt anbringelse i anstalt i fire måneder, for i to tilfælde at have skaffet sig samleje med forurettede, der på grund af træthed var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Tiltalte blev også idømt betaling af tortgodtgørelse på kr. 40.000.

14 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om statens regres mod skadevolder efter offererstatningsordningen

Skadevolder kunne ikke under regressag efter offererstatningsloven få prøvet indsigelser mod Erstatningsnævnets behandling af skadelidtes krav

14 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om berigtigelse af valuta i dom

Berigtigelse af valuta fra norske til danske kroner tilladt

13 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 061/20

En 50-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for at have udøvet mod sin kone, sin datter og en kommunefoged.

13 maj 2020

Domsresumé

Retten i Svendborg

Dom til anbringelse efter voldtægt af ekskæreste

30-årig mand dømt for voldtægt af ekskæreste, samt – efter at være blevet sendt ud af kvindens hjem af politiet – under særligt skærpende omstændigheder ulovligt at have trængt ind i hendes hjem og der udsat hende for vold og vidnetrusler.

13 maj 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Industriparken i Haverslev

Manddrab i Industriparken i Haverslev

13 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om ophævelse af boligforbud

Boligforbud efter dom for seksualforbrydelser ophævet efter 8 års varighed

13 maj 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt mod bankers udbetaling af anfordringsgarantier

Rohde Nielsen A/S mod Sydbank A/S og Commercial Bank of Ceylon PLC. BS-17499/2020-SHR

12 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Forvaringsdom opretholdt - K 216/18

Domfældte var i 2013 idømt forvaring på ubestemt for tredobbelt manddrab samt usømmelig omgang med lig. Domfældte nedlagde for kredsretten principalt påstand om, at foranstaltningen blev ændret til en behandlingsdom, subsidiært at foranstaltningen blev ophævet.

12 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt af senere erhververe

11 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold med genstand - K 060/20

En 28 årig kvinde blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i vold samt forsøg herpå. Hun havde kastet en ølflaske mod en mand, der havde taget fat i tiltaltes hår og revet i det forud for hændelsen, men hun havde ramt en anden, end ham hun sigtede efter.

11 maj 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceret. Offentlighed.

Nets A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. BS-22549/2019