Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

10 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om godtgørelse for kropsvisitation

A tilkendt godtgørelse for en række uberettigede kropsvisitationer over en periode på 1½ år, hvor han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling

09 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens dom til fælles foranstaltning - K 154/19

En ung kvinde på 26 år blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have udvist støjende og voldelig adfærd, idet tiltalte forstyrrede de tilstedeværende gæster på bodegaen Nanuaraq,

09 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet

05 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Tyveri, hærværk samt færdselslovsovertrædelser - K 185/19

En 23-årig pige blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i mere end 20 tilfælde af tyveri, hærværk, bedrageri samt spirituskørsel. Hun var tidligere idømt en betinget anbringelse i anstalt i 40 dage med en prøvetid på 1 år.

05 sep 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt

04 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifindelse i hashsag - K 178/19

En 52-årig mand havde medbragt 222.500 kr. i et plastikrør på en rejse fra Grønland til Danmark.

04 sep 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom om planlov

4 selskaber i Bording dømt for at drive virksomhed med biler i strid med planloven.

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar

Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt

Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om gyldigheden af en ægtepagt

Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed

03 sep 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hashsag - K 179/19

En 26-årig mand var af Sermersooq Kredsret dømt for at have gemt 53.500,00 kr., der stammede fra hashsalg i sine støvler.

30 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret