11 jan 2021

Sø- og Handelsretten

Dom i konkurrenceretssag

BS-73/2014-SHR Deutz AG mod Konkurrencerådet og BS-72/2014-SHR Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet

Retten har ved dom af 11. januar 2021 tiltrådt Konkurrenceankenævnets afgørelse om, at Deutz AG misbrugte en dominerende stilling, og at Deutz AG og DMN overtrådte forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med et DSB-udbud i 2010. Dommen indeholder erhvervshemmeligheder og offentliggøres ikke. En offentlig version af dommen lægges på rettens hjemmeside den 11. februar 2021.