Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

22 jan 2021

Sø- og Handelsretten

Dom i konkurrenceretssag

BS-73/2014-SHR Deutz AG mod Konkurrencerådet og BS-72/2014-SHR Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet

Retten har ved dom af 11. januar 2021 tiltrådt Konkurrenceankenævnets afgørelse om, at Deutz AG misbrugte en dominerende stilling, og at Deutz AG og DMN overtrådte forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med et DSB-udbud i 2010. Dommen offentliggøres i en ekstraheret version, idet den originale dom indeholder erhvervshemmeligheder. Dommen kan læses i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.