Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

20 jan 2021

Sø- og Handelsretten

Pligtmæssigt købstilbud

Scheibye Holding ApS m.fl. mod Klaus Tofte Jensen m.fl., BS-43107/2019

Retten fandt, at de sagsøgte er forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærer i Boliga Gruppen A/S (tidligere Euroinvestor.com A/S) på grund af aktieoverdragelser og opnåelse af bestemmende indflydelse i selskabet i december 2015, jf. den dagældende værdipapirhandelslovs § 31. (Dissens).

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.