Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

22 dec 2022

Sø- og Handelsretten

Krav i transportsag var forældet

Dom afsagt: 22. december 2022

Brenntag Nordic AB og Brødrene Hartmann A/S og Hartmann Hungary Kft. mod DSV Road AB, BS-43844/2021-SHR og DSV Road AB mod ZIT Trans EOOD, BS-46957/2021-SHR og Brenntag Nordic AB og Brødrene Hartmann A/S og Hartmann Hungary Kft mod ZIT Trans EOOD, BS-33357/2022-SHR

Transportørs eventuelle erstatningsansvar for følgeskader og udgifter til foranstaltninger efter lækage på en palletank med kemikalier skulle vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler og ikke CMR-lovens. Transportøren blev ikke fundet erstatningsansvarlig, og eventuelt krav mod undertransportør var forældet efter CMR-lovens § 41.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.