Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Østre Landsret fungerer fortrinsvis som appelinstans for byretterne på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm og Færøerne, men også som første instans i visse civile sager.

Civile sager skal således anlægges ved en byret, og i langt de fleste tilfælde vil sagen også blive afgjort af byretten som første instans. Byrettens afgørelse vil herefter som hovedregel kunne appelleres til landsretten.

Civile sager behandles ved landsrettens hovedtingsted i København.

Straffesager begynder i byretten, og byrettens afgørelser kan som hovedregel appelleres til landsretten.

Straffesager behandles enten ved landsrettens hovedtingsted i København eller ved et af landsrettens bitingsteder i Odense, Nykøbing Falster, Rønne eller Færøerne.

Landsrettens afdelinger rejser til bitingsteder godt 100 gange om året.

Østre Landsret er p.t. opdelt i 25 afdelinger med 3 landsdommere i hver afdeling. Retsmøderne ledes af en retsformand eller en assisterende retsformand. De assisterende retsformænd og de øvrige landsdommere, herunder konstituerede landsdommere, skifter afdeling med passende mellemrum.

Der er ansat 4 dommerfuldmægtige, som blandt andet bistår afdelingerne med forberedelse og afgørelse af visse sager.

Der er i landsretten ansat i alt ca. 70 kontormedarbejdere. De fleste bistår retsafdelingerne med forberedelse af sagerne og ekspedition af disse, ligesom de virker som protokolfører i retten. De øvrige arbejder i præsidentens sekretariat, journalen, bogholderiet, biblioteket og informationen.

Sidst opdateret: 25. november 2020