Gå til sidens indhold

23 apr 2024

Domsresume

Retten i Kolding

Knivdrab nytårsmorgen 2023 i Kolding midtby.

36-årig mand fra Kolding idømt forvaring for drab på 26-årig mand.

19 apr 2024

Domsresume

Retten i Herning

Fængsel i 1 år og 3 måneder for bedrageri og dokumentfalsk

28-årig mand fra Ikast fundet skyldig i bedrageri, til dels forsøg, for 845.712,25 kr. samt dokumentfalsk, begge af særligt grov beskaffenhed

17 apr 2024

Domsresume

Retten i Esbjerg

26-årig mand dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling

En 26-årig mand fra Esbjerg dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid for at have udøvet vold og truet med at øve vold mod tjenestegørende medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling og for at have overtrådt lovgivningen om euforiserende stoffer.

17 apr 2024

Domsresume

Retten i Herning

20 dagbøder á 400 kr. for påkørsel af cyklist med døden til følge

En mand idømt bøde og betinget frakendelse af førerretten i 3 år for den 18. juni 2023 at have påkørt en cyklist på Vejlevej ved Tarm, der afgik ved døden

08 apr 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om landingsforbud under corona-pandemien

Københavns Byret har den 8. april 2024 idømt et flyselskab en bøde på 250.000 kr. for i strid med et landingsforbud at lande i Københavns Lufthavn under corona-pandemien med et fly, hvor 35 af passagererne ikke kunne fremvise den krævede negative COVID 19-test.

08 apr 2024

Domsresume

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om myndigheders ansvar for forholdene på kostskolen Havregården

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom om frifindelse i en sag vedr. krav om erstatning, som 18 sagsøgere har anlagt mod henholdsvis Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

05 apr 2024

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse i sag om drab og medvirken til grov vold på Dragør Fort

Københavns Byret har den 5. april 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der bl.a. var rejst tiltale for drab på en 54-årig mand begået den 22. januar 2023 på Dragør Fort, medvirken til grov vold under særdeles skærpende omstændigheder og ærekrænkelse.

05 apr 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

41-årig mand dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen for drab

Ved et retsmøde i dag har Retten i Glostrup fundet en 41-årig mand skyldig i drab på en læge på Psykiatrisk Center Glostrup samt drabsforsøg på to andre ansatte samme sted. Herudover blev manden fundet skyldig i forsøg på voldtægt i Albertslund og flere forhold om trusler og vold.

04 apr 2024

Domsresume

Retten i Næstved

Nævningeting har afsagt dom om blandt andet vold og våbenbesiddelse

Retten i Næstved har den 4. april 2024 i varierende omfang fundet tre tiltalte på 31 år, 54 år og 44 år, skyldige i blandt andet våbenbesiddelse og vold

04 apr 2024

Domsresume

Retten i Herning

Plejehjemsbeboer bestjålet af kvindelig ansat

En kvindelig ansat på et plejehjem i Herning-området idømt 30 dages betinget fængsel for at have stjålet 220 kr. i kontanter fra kvindelig plejehjemsbeboer

03 apr 2024

Domsresume

Retten i Holstebro

Mand dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b for vittigheder online

28-årig mand fra Holstebro blev idømt 7 dages betinget fængsel for på to hjemmesider at have udbredt vittigheder, hvorved grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro.

02 apr 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Advokat frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Retten i Lyngby har den 2. april 2024 stadfæstet en kendelse af 1. juli 2021 fra Advokatnævnet, hvor en advokat blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.