Gå til sidens indhold

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Aarhus

Dom i sag om databedrageri på streaming-tjenester

Retten i Aarhus har den 21. marts 2024 afsagt dom i en domsmandssag vedrørende databedrageri på stre-amingtjenester og ophavsretskrænkelser

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Revisionsselskab dømt til at betale erstatning med 104.583.705 kr.

Revisionsselskabet handlede ansvarspådragende i marts 2017, da årsrapporten for 2016 for forsikringsselskabet Qudos fik en blank revisionspåtegning.

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse om to drabsforsøg begået i SuperBrugsen på Nørrebrogade

Københavns Byret har den 20. marts 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der var rejst tiltale for bl.a. to drabsforsøg begået i SuperBrugsen, heraf det ene med baggrund i en konflikt mellem LTF og en gruppering, der af politiet betegnes som ”Gruppen fra Nordvest”.

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om videreførelse af den opløste forening Loyal to Familia

Københavns Byret har den 20. marts 2024 ved en enig domsmandsret idømt 11 personer fængselsstraffe på mellem 30 dage og 4 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 132 a, stk. 1, om forbuddet mod videreførelse af en ved dom opløst forening.

19 mar 2024

Domsresume

Retten i Kolding

Dement 74-årig mand frihedsberøvet

Ved et grundlovsforhør den 12. december 2023 blev en 74-årig dement mand fra Christiansfeld anbragt på psykiatrisk hospital for særligt bestyrket mistanke om vold med døden til følge

14 mar 2024

Domsresume

Retten i Herning

45-årig mand idømt forvaring for bl.a. grov vold og voldtægt

Dom i en nævningesag, hvor en mand tidligere er fundet skyldig i at have udsat en kvindelig bekendt for grov vold, voldtægt og blufærdighedskrænkelse

13 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om bedrageri over for gældsramte personer

Københavns Byret har afsagt dom i en sag mod 5 tiltalte, der var tiltalt for groft be-drageri og skattesvig ved fra marts 2014 til november 2018 i forening at have fået 99 investorer til at optage lån i X ApS på ca. 30 mio. kr. og forpligte sig til at indbetale renter og afdrag på ca. 10,6 mio. kr.

11 mar 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

67-årig mand idømt fængsel i 12 år og udvisning for bestandig

Ved et drikkelag i en lejlighed i Brøndby Strand blev en 41-årig mand dræbt med køkkenkniv og en nu 41-årig kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse.

08 mar 2024

Domsresume

Retten i Esbjerg

Fængsel i 15 år og udvisning for narkotikakriminalitet

En tiltalt er ved Retten i Esbjergs dom af 8. marts 2024 idømt 15 års fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år for formidling af salg af 12 kg kokain og for at have arrangeret indsmugling af 40 liter amfetaminolie til Danmark. I straffen indgik en reststraf på 762 dage.

01 mar 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

Fængsel i 8 år for medvirken til bedrageri med udbytteskat

En 52-årig engelsk finansmand har tilstået og fået dom for sin medvirken til bedrageri over for SKAT for et samlet beløb på knap 8,5 mia. kr. samt forsøg på yderligere ca. 0,5 mia. kr.

01 mar 2024

Domsresume

Retten i Næstved

Kvinde kendt skyldig i ruskevold mod 9 måneder gammelt barn

Et enigt nævningeting har den 1. marts 2024 kendt en 29-årig kvinde skyldig i ruskevold begået i august 2022 mod kvindens søn, der på daværende tidspunkt var 9 måneder gammel.

28 feb 2024

Domsresume

Retten i Horsens

35-årig frifundet for drabsforsøg

En 35-årig mand blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid for grov vold ved at have overfaldet en anden 35-årig mand i dennes hjem