Gå til sidens indhold

Højesteret

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om dette helt kunne opretholdes

15 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Sigtede måtte ikke overvære medsigtedes forklaringer

Sigtede kunne udelukkes fra at overvære de medsigtedes forklaringer under grundlovsforhør, fordi sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet

12 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om Roskildes Kommunes erstatningsansvar for ikke at imødekomme en anmodning om rykningspåtegning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelser skulle ikke nedsættes

Ikke grundlag for at lempe beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Tilbagelevering af vindiceret bil købt på kredit

Det kunne ikke prøves, om der skulle ske tilbagelevering af vindiceret bil til fuld og endelig afgørelse, da tidligere afgørelse i sagen var bindende

09 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke yderligere erstatning for varige restriktioner på skovareal

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Taksationskommissionens afgørelse om erstatning, herunder med hensyn til muligheden for tabsbegrænsning

09 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning for bestandig

T, som var idømt 6 års fængsel for alvorlig narkotikakriminalitet, blev udvist med indrejseforbud for bestandig

04 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af renter i beneficial owner-sager

Vurdering af beskatningen af renter på koncerninterne lån efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomster

01 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten

Sager mod Vurderingsstyrelsen skulle henvises til behandling ved landsretten som 1. instans

27 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlevering til Rumænien kunne ikke finde sted

Betingelserne for udlevering til straffuldbyrdelse af en person, som ikke selv havde været til stede under retssagen, var ikke opfyldt

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen anset for privat långivning

Lån fra virksomhed under virksomhedsordningen havde ikke erhvervsmæssig karakter

26 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udsættelse af retsmøde på grund af rettens forhold gav ret til erstatning

Erstatning efter retsplejelovens § 320 for merudgifter til advokat som følge af, at en hovedforhandling blev udsat på grund af rettens forhold