Gå til sidens indhold

Højesteret

25 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Lejeloven kunne ikke anvendes analogt på andelsboligforhold

Lejelovens ansvarsbestemmelser kunne ikke anvendes analogt i en andelsboligforening

24 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Lejere var part i huslejenævnssag om forhåndsgodkendelse

Lejere var part i sag ved huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

22 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forhøjelse af skattepligtig indkomst i forbindelse med køb af et kolonihavehus skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

18 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning med indrejseforbud

Betingelserne for udvisning af EU-statsborger var opfyldt

18 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse fastsat til 15.000 kr.

15 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke objektivt ansvar for bilpassagers uheld med bildør

Uheld hvor bildør blev smækket i hovedet på passager var ikke omfattet af det objektive ansvar for motordrevne køretøjer

15 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag anlagt mod tvistnævn

Der kunne anlægges sag mod vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Salær til beskikket advokat ikke forhøjet

Salær til beskikket advokat blev ikke forhøjet til et beløb svarende til tilkendte sagsomkostninger til modparten

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Forvaringsdømt ikke prøveløsladt

Anmodning om prøveløsladelse fra forvaring ikke taget til følge

02 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling under anke var proportional

Hjemrejselovens betingelser for varetægtsfængsling under anke var opfyldt

27 jul 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarer ikke tilkendt salær for aflyst retsmøde

Forsvarer ikke tilkendt salær for retsmøde, der skulle have fundet sted på en mandag, men blev aflyst den forudgående fredag

30 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Beneficial owner-sag

Vurdering efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomst af udbytte udloddet til udenlandsk moderselskab i Luxembourg