Gå til sidens indhold

Østre Landsret

31 mar 2022

Østre Landsret

Dom i sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Østre Landsret har den 31. marts 2022 afsagt dom i en sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset.

Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat i Danmark af udbytte betalt af et dansk datterselskab til et moderselskab i Luxembourg. Dommen fastslår, at moderselskabet i Luxembourg er et såkaldt ”gennemstrømningsselskab”, der ikke var reel modtager af udbyttet og dermed ikke omfattet af reglerne om skattefritagelse i moder-/datterselskabsdirektivet og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg. Det danske datterselskab blev anset for at være ansvarligt for den manglende betaling af udbytteskat. Landsretten gav i et vist omfang selskabet medhold i et synspunkt om forrentning af skattekravet.

Østre Landsret har behandlet sagen, der har været udsat i en årrække på præjudiciel forelæggelse i andre sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset og dom i disse sager, som 1. instans. 

Landsrettens dom kan læses her.

Dommen vil i uddrag blive tilgængelig i Domsdatabasen, men der kan forventes at være en vis ekspeditionstid, inden dette sker.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer B-721-13.