Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

14 okt 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Sager om statsløse palæstinensere

Sager om behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab anlagt af statsløse palæstinensere mod fhv. minister Birthe Rønn Hornbech afvist.

11 okt 2019

Domsresumé

Retten i Herning

Dom i sag om knivdrab på samlever i Tim.

En 55-årig kvinde var tiltalt for at have dræbt sin jævnaldrende samlever gennem flere år med knivstik på parets fælles bopæl i Tim.

09 okt 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i ankesag om overtrædelse af straffelovens § 220

09 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

08 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 måneders anbringelse i anstalt - K 181/19

En 27-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i voldtægt ved tilsnigelse, idet han havde skaffet sig samleje med forurettede, der på grund af træthed og spiritus påvirkethed var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

07 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ophævelse af byretsdom i Pusherstreet-sag

Byretsdom i Pusherstreet-sag blev ikke ophævet og sagen blev ikke hjemvist til fornyet behandling i byretten

04 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifundet i landsretten for voldtægt med sin steddatter - K 010/19

En 58-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 3 år for et ukendt antal gange, at have krænket blufærdigheden samt at have haft anden kønslig omgang end samleje med sin steddatter fra hun var mellem 8 og 15 år.

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

Forvaringsforanstaltning skulle opretholdes

03 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

Politiet var ikke erstatningsansvarlig over for udlejer for skader forvoldt ved ransagning

01 okt 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 år - 2 måneders anbringelse i anstalt for indsmugling af hash - K 209/19

En 35-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have deltaget i indsmugling af 8,8 kg hash fra Danmark til Grønland.

01 okt 2019

Domsresumé

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

Anmodning om at fremlægge bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmand imødekommet

30 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg