Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Mortifikation er rettens bestemmelse om, at et dokument ikke længere er gyldigt.

Et dokument kan blive mortificeret, hvis det er blevet væk eller ødelagt. De fleste sager handler om bortkomne pantebreve.

En mortifikationssag om et tinglyst dokument skal begynde ved byretten i den retskreds, hvor den pågældende ejendom ligger. Mortifikationssager om andre dokumenter skal normalt begynde i den retskreds, hvor dokumentet er underskrevet.
Du kan læse mere om mortifikation på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvis retten beslutter, at der kan ske indkaldelse, bliver indkaldelsen indrykket i Statstidende. Hvis det er et pantebrev, som ønskes mortificeret, noterer retten i Tingbogen, at der verserer en mortifikationssag.

Hvornår kan en mortifikationsdom anvendes til aflysning/omdannelse til afgiftspantebrev/notering af erstatningspantebrev?

Ankefristen er 4 uger fra den dag, hvor mortifikationsdommen er afsagt. Først herefter kan der anmeldes en aflysnings-/omdannelse- eller mortifikationspåtegning med anmodning om digitalisering/omdannelse/erstatningspantebrev.

Skal der udstedes et erstatningspantebrev, skal dokumenttypen "Meddelelse Mortifikation ..." anvendes.

Hvis pantebrevet skal aflyses skal dokumenttypen "Aflysning Hæftelse ..." anvendes.

Skal dokumentet omdannes til et afgiftspantebrev skal dokumenttypen ”Omdannelse Til Afgiftspantebrev” anvendes.

I alle tilfælde skal mortifikationsdommen uploades på tinglysning.dk og vedhæftes som bilag til anmeldelsen.

Hvorfor er det vigtigt, at forsvundne pantebreve bliver mortificeret?

Hvis kreditor har overdraget papirpantebreve til andre, er det ikke tinglyst. Det er derfor den, der i besiddelse af pantebrevet, der kan aflyse eller digitalisere det. Er pantebrevet forsvundet, kan det ikke aflyses eller digitaliseres og derefter påtegnes.

Vejledninger Sidst opdateret
Indkaldelse Mortifikation pdf

1. februar 2024

Meddelelse Mortifikation pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Bil pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Andel pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Personbogen pdf

1. februar 2024

Omdannelse til afgiftspantebrev pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 16. april 2024