Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Læs om ejer-, grundejerforeningers og andre foreningers tinglysning af nye vedtægter, vedtægter tinglyst pantstiftende, digitalisering af ejerpantebreve samt påtegning om kreditor/debitorskifte ved ejerskifte.

Ejer-, grundejerforeninger og andre foreninger skal, som alle øvrige juridiske personer, identificeres med cvr-nr. som berettiget eller forpligtet i tinglysningsdokumenter.

Vejledninger Sidst opdateret
Ejerforeninger pdf

23. april 2024

Grundejerforeninger og andre foreninger pdf

23. april 2024

Vedtægter pdf

20. marts 2024

Normalvedtægt Fravigelse pdf

20. marts 2024

Spørgsmål & svar

Der er allerede tinglyst sikkerhed til ejerforening/grundejerforening, men nu skal vi tinglyse nye vedtægter for foreningen. Hvordan sikrer vi, at hæftelsen er knyttet til den aktuelt gældende vedtægt?

Sikkerhed til ejerforeninger/grundejerforeninger vil altid knytte sig til den aktuelt gældende vedtægt. Hvis man vil tydeliggøre dette, kan man gøre det på én af følgende måder:

  1. Ved anmeldelse af den nye vedtægt kan der henvises til den tinglyste hæftelses dato-løbenr.
  2. En allerede tinglyst vedtægt kan påtegnes med henvisning til den tinglyste hæftelses dato-løbenr., eller
  3. Hæftelsen kan påtegnes med henvisning til den aktuelle tinglyste vedtægts dato-løbenr.

 

Sidst opdateret: 28. marts 2023