Genåbning af Danmarks Domstole: Vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole.

Det er en forudsætning for genåbning af retterne, at sagsafviklingen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal derfor følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

De sundhedsfaglige anbefalinger, der er mest relevante i forhold til genåbning af retsbygninger og retssale, er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet.

Længere nede på denne side kan du læse om retningslinjer for hygiejne og adfærd i retten.

Syndhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af Corona-smitte

Når du møder i retten, vil du se denne plakat.

Adgangsforhold og generelle forhold ved retten og i retssalene

Indgange

Undgå kø ved indgang til både retten og retssalene. Hold afstand og følg markeringer de steder, der er sådanne. Der er ved indgangen til retten plakater, der forklarer, hvad man som bruger i retten skal gøre for at forebygge smitte med COVID-19.

Sikkerhedskontrol

Sikkerhedskontrol opretholdes i de retter, hvor det forefindes. Personalet har fokus på at håndtere sikkerhedskontrol på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Spørg personalet og følg anvisningerne fra personalet.

Afstandskrav

Retterne har sørget for, at bl.a. retssale er indrettet, så det er muligt at holde en afstand på min. 1 meter mellem de tilstedeværende personer. I forhold til personer (ansatte, brugere mv.), der er i øget risiko ved smitte med covid-19, vil det fortsat være muligt ud fra et forsigtighedsprincip at holde en afstand på min. 2 meter.

I nogle tilfælde vil der være fysisk afskærmning med fx plexiglas, som vurderes at have en beskyttende virkning og kan fungere som et alternativ, hvis afstandskravet ikke kan overholdes.

Adgang til retten og i retssalen

Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under genåbningen af Danmarks Domstole, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Hygiejne ved indgang til retter og retssale

Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit og der er håndvaske på toiletterne. Det er vigtigt at vaske hænder eller bruge håndsprit både ved indgang og udgang.

Betalingsmuligheder

Vi opfordrer til, at man ikke betaler med kontanter i retten. Betaling bør i stedet ske ved bankoverførsel, betalingskort eller MobilePay. Besøg eventuelt på forhånd den enkelte rets hjemmeside via domstol.dk for at få afklaret betalingsmulighederne.

Vand

Husk selv at medbringe vand. Det skal være i plasticflasker eller pap.

Eventuelt

Medbring egne skriveredskaber mv.

Rengøring og hygiejne

Rengøring

Hygiejne og rengøring i retten prioriteres højt. Rengøring og eventuelt desinficering af påvirkede kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, knapper på automater, kaffemaskiner, køleskabe, vandautomater, betalingsautomater mv.) foretages flere gange dagligt.

Håndsprit

Der vil være adgang til håndsprit i retterne.

Minimer kontakt

Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,). Undlad også at give hånd.

Toiletforhold i retten

Du kan benytte toiletterne i retten. Toiletter rengøres flere gange dagligt, og alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Sygdom eller symptomer på COVID-19

Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald. Retten kan anmode om en lægeerklæring.

Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten

Hvis du bliver konstateret smittet med covid-19 kort tid efter besøg i retten, skal du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kontaktsporing. Kontakt retten, så retten kan hjælpe dig med at informere personer i retten, som du har været i nær kontakt med under dit besøg.

Personer i risikogruppen

Person i risikogruppen

Personer, der er i øget risiko, hvis de bliver smittet med covid-19, er bl.a. personer med høj alder, personer med svær overvægt, personer med visse sygdomme eller tilstande samt gravide.

Hvis du er i øget risiko, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal møde i retten, så kontakt retten og hør nærmere.

Sidst opdateret: 18. maj 2020