Gå til sidens indhold

Højesteret

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for dørlukning

De foreliggende oplysninger kunne ikke føre til dørlukning

23 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Der var ikke opnået ejendomshævd over smalt grundstykke langs skel

Fritidsboligejere havde ikke opnået ejendomshævd over et smalt grundstykke langs skel

22 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Flagning med det amerikanske flag

Der var ikke den nødvendige hjemmel til at forbyde borger at flage med det amerikanske flag

15 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Opholdsforbud som følge af organiseret hashhandel på Christiania

Fængsel i 1 år og 6 måneder og opholdsforbud for organiseret hashhandel på Christiania

15 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

14 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Kærefrist for en berigtiget omkostningsafgørelse

Fristen for kære af omkostningsafgørelse skulle beregnes fra tidspunktet for domsafsigelsen og ikke fra tidspunktet for berigtigelsen af dommen

08 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Motorkøretøjsforsikring skulle dække skade sket på en mark

Motorkøretøjsforsikringens vilkår måtte forstås sådan, at forsikringen dækkede skader, der skete uden for færdselslovens almindelige anvendelsesområde

08 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Tillægsbøder skulle ikke fordeles mellem de dømte

Tillægsbøder for moms- og skattesvig skulle ikke fordeles forholdsmæssigt mellem de dømte

06 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om standstill-klausulen i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Anmodning om forelæggelse af spørgsmål om begrundelsespligt afvist

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om Højesterets begrundelsespligt ved afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke nedlagt midlertidige forbud, da der var udvist passivitet

Betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud var ikke opfyldt, da rettighedshaverne havde udvist forbudsretlig passivitet

01 jun 2023

Domsresume

Højesteret

A kunne ikke klage over lokalplan

Privatperson havde ikke retlig interesse i at klage over kommunens vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg