Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Navneændring anvendes på de tidspunkter, hvor der ikke finder en egentlig overdragelse sted, men hvor adkomsthaver har skiftet navn.

Navneændring anvendes ved 

  • notering af fusion eller konfusion,
  • ved ændring af adkomsthaver, når adkomsthaver skal opdateres med cpr-nr. eller cvr-nr.,
  • registrering af adkomst for afdød ejer uden cpr-nr.

Der vil ske ændring på alle de ejendomme, hvor det pågældende adkomstdokument er tinglyst med samme dato/løbenummer. Hvis adkomsthaver har fået tinglyst adkomst af flere omgange på ejendomme, kan anmelder anmode Tinglysningsretten om at opdatere de øvrige adkomster.

Navneændring Fast Ejendom kan ikke tinglyses med frist, og anmeldelsen vil blive afvist, hvis vedhæftet dokumentation ikke er tilstrækkelig, eller hvis fuldmagt ikke er registreret/godkendt på tinglysningstidspunktet.

Skal der ske navneændring på baggrund af en fusion, skal det fremgå af anmeldelsen. Køber skal indsættes og underskrive anmeldelsen. Notering af fusion er afgiftsfri. Der afgives erklæring og dokumentation (fx generalforsamlingsreferat, tegningsregler mv.) skal vedhæftes.

Vejledning Sidst opdateret
Navneændring Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 12. oktober 2022