Gå til sidens indhold

15 dec 2023

Domsresume

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud − gyldighed af Biogens patent

Østre Landsret har den 15. december 2023 afsagt kendelse i tre sambehandlede kæremål om midlertidige forbud og påbud til henholdsvis Sandoz A/S og Viatris ApS med hensyn til fremstilling, udbud, markedsføring mv. af to lægemidler til behandling af multipel sklerose.

12 dec 2023

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel og opholdsforbud for vold, ikke frakendt dansk statsborgerskab

Ved en enstemmig ankedom har Østre Landsret den 12. december 2023 fundet ni tiltalte, der var tilknyttet en bande, skyldige i grov vold med kniv

08 dec 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Østre Landsret har den 8. december 2023 afsagt dom i en sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset.

30 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Dom om seksuelle overgreb mod to mindreårige piger

S-1205-23

27 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i sag om 24,4 kg kokain og ca. 1,2 t hash

V.L. S-0268-23

24 nov 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om større slagsmål mellem FCK- og Brøndbyfans

Østre Landsret har den 24. november 2023 afsagt dom i en sag, hvor 15 FCK-fans var tiltalt for blandt andet grov vold og grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted i forbindelse med et større slagsmål mellem grupper af FCK- og Brøndbyfans den 12. juli 2020.

23 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

16 års fængsel til SOSU-hjælper for bl.a. forsøg på manddrab på plejehjem

V.L. S-463-23

17 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Frifindelse for våbenbesiddelse og frifindelse for udvisning

S-2776-22

16 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Frifundet i sag om overdragelse af egen sæd til kvinder i Danmark

V.L. S-2722-22

08 nov 2023

Domsresume

Østre Landsret

Påstande i sag mod efterretningstjenester afvist

Østre Landsret har afsagt dom i sagen anlagt af S mod Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Landsretten har bestemt, at S ikke kan få domstolsprøvet sine påstande mod PET og FE, da han mangler retlig interesse heri

01 nov 2023

Domsresume

Vestre Landsret

Anbringelse for vold og forsøg på grov vold

S-0969-23

31 okt 2023

Domsresume

Østre Landsret

Ikke opholdsret efter EU-retten efter skilsmisse fra unionsborger

Østre Landsret har ved dom af 31. oktober 2023 frifundet Udlændingenævnet