Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2007

Født 1958 i Gladsaxe, dommer i Højesteret fra 2007

Student 1976
Cand. jur. 1981
Advokat 1986
Møderet for Højesteret 1994
Beneficeret advokat ved Højesteret 2006

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1981-88
Ansat i advokatfirmaet Bornstein & Grønborg 1988 (Koch-Nielsen & Grønborg fra 1991)
Medindehaver af advokatfirmaet Plesner fra 1992-2006
Till. dommerfuldmægtig ved Retten i Næstved 1981
Fuldmægtig hos Rigsadvokaten 1981-82
Politifuldmægtig i Københavns Politi 1982-83
Fuldmægtig hos Statsadvokaten for Fyn m.v. 1983-84 og 1985-87
Dommerfuldmægtig ved Retten i Tønder 1984-85

Andre hverv m.m.

Medlem af Advokatrådet 1997-2003
Medlem af Domstolenes Strukturkommission 1998-2001
Medlem af Kommissionen vedr. Politiets Forhold 1998-2002
Suppleant til Procesbevillingsnævnet 2004-2006
Medlem af Europarådets Ekspertkomité vedr. Familieret 1985-88
Sekretær for Justitsministeriets Købelovudvalg 1985-88
Undervisningsassistent i Obligationsret ved Københavns Universitet 1985-88
Sekretær for Justitsministeriets renteudvalg 1986-88
Medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1988
Medhjælper for Det Offentliges repræsentant i Undersøgelsesretten vedr. Himmerlandsbanken 1993-94
Sekretariatsleder for Undersøgelseskommissionen vedr. Den Færøske Banksag 1995-97
Medlem af Grønlands Landstings sagkyndige undersøgelsesorgan vedr. KNI 1997
Censor ved de juridiske uddannelser på Københavns og Aarhus Universiteter 2002-2010
Udspørger i Undersøgelseskommissionen vedr. Skattefradragssagen 2004-06
Suppleant for Formanden for Konkurrenceankenævnet 2009-
Næstformand for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2009-2016
Suppleant for Formanden for Dommerudnævnelsesrådet 2014-2020
Formand for Procesbevillingsnævnet 2016-2017
Medlem af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening 2016-2023
Formand for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2016-
Medlem af bestyrelsen for Det Danske Selskab for Byggeret 2016-

Sidst opdateret: 01. august 2023