Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

De sagkyndige dommere har siden 1924 været samlet i Foreningen af Sø- og Handelsrettens sagkyndige dommere, bestående af såvel nuværende som tidligere sagkyndige ved Sø- og Handelsretten.

Foreningens formål er at være bindeled mellem rettens præsidium og rettens sagkyndige dommere, og at samle medlemmerne såvel til saglige drøftelser som til selskabeligt samvær.

Desuden er det foreningens formål at supplere de sagkyndige med relevant information, samt at være en konstruktiv og kritisk sparringspartner til præsidiet, til gavn for alle parter.

Foreningen ledes af et seniorat, bestående af de i anciennitet længst siddende, nuværende sagkyndige dommere:

Senioratet består af:

  • Bo Linnemann
  • Jens Fage-Pedersen
  • Klaus Stampe Pedersen
  • Lisbet Friis
  • Peter Kim Jensen
  • Claus Thorsgaard
  • John Tyrrestrup

Generalforsamling finder sted hvert år inden 1. april.

Størstedelen af de nuværende sagkyndige dommere, samt en væsentlig del af de tidligere sagkyndige dommere er medlemmer af foreningen. Medlemskabet er frivilligt.

Henvendelse vedr. foreningen kan ske til senioratets formand John Tyrrestrup på tlf. 2991 4407, eller på mail john.tyrrestrup@mail.tele.dk

Foreningens sekretær Camilla Lomholt kan kontaktes via Sø- og Handelsretten på tlf.nr. 9968 4767 eller på e-mail: camillalomholt@shret.dk.

Sidst opdateret: 04. oktober 2021