Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Født 1956 i Skive, dommer i Højesteret fra 2006

Højesteretspræsident fra november 2022

Student 1975
Cand. phil. 1980
Cand. scient. pol. 1982
Lic. jur. 1990
Cand. jur. 1992
Dr. jur. 1997

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1983-84
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1984-85
Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 1985-88
Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1988-90, lektor i offentlig ret 1990-98
Professor i offentlig ret 1998-2006
Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 1999-2000
Tillige undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret ved Handelshøjskolen i København 1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97

Andre hverv m.m.

Censor i statskundskab ved Aarhus og Københavns Universiteter 1997-2017
Medlem af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt Forbund fra 1999
Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afd. 2003-2017
Medlem af Udvalget vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96 (betænkning 1315/1996)
Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-98
Medlem af Folketingets Grundlovskomité 1996-99
Medlem af Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd 1997-98 (betænkning 1354/1998)
Udpeget af Finansministeriet til at udarbejde udredningen ”Offentligt Ansatte Chefers Ansvar” udg. 1998
Medlem af Udvalget vedr. PET og FE fra 1998-2012 (betænkning 1529/2012) 
Medlem af Valgretsnævnet (senere Valgnævnet) fra 1999 til 2012
Formand for Ekspertgruppen vedr. indsigt i den kommunale administration 2002 (betænkning 1425/2002)
Formand for Valgretsudvalget 2003 (betænkning 1432/2003)
Formand for Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand (Spindoktorudvalget) 2003 (betænkning 1443/2004)
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2004-06
Formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2004 (betænkning 1472/2006)
Formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse 2011-2018
Formand for Valgnævnet fra 2012
Formand for Udvalget om særlige rådgivere (spindoktorer) 2012 (betænkning 1537/2013)
Formand for § 66-udvalget (lovforberedende udvalg til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger om afsættelse af borgmestre og forberedelse af byrådsmøder) 2012 (betænkning 1538/2013)
Formand for Udvalget om offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger 2014 (betænkning 1553/2015)
Formand for Udvalget om Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer 2016 (betænkning 1566/2017 og betænkning 1571/2018))
Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse fra februar 2017
Formand for en række bedømmelsesudvalg vedr. erhvervelse af den juridiske doktorgrad og besættelse af juridiske professorater mv.

Har bl.a. skrevet:

Den højere Uddannelse som Politisk Problem (1982)
Forfatningsretten og Det Levende Liv (lic.-afhandling, 1990)
Ministeransvar (disputats, 1997)
Offentligt Ansatte Chefers Ansvar (1998)
Domstolene – den tredje statsmagt (2003)
"Højesteret og statsmagten" i bogen Højesteret – 350 år (2011)
Dansk Statsret 1. udg. (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2012)
Grundloven – atten  fortællinger (2013)
Grundloven med kommentarer (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2015)
”The Supreme Court in Today’s Society” i bogen The Supreme Court of Denmark (2015)
”Højesteret i dagens samfund” i bogen Højesteret (2015)
Dansk Statsret, 3. udg. (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2020)
Ministre og embedsmænd - pligter og ansvar (2022)

Tildelt:

Gads Fonds Juristpris 1991
Filtenborgprisen 2003
Festskrift til Jens Peter Christensen, DJØF-Forlag, 2016, 897 sider, i anledning af 60-årsdag den 1. november 2016

Artikler, interviews mv.

Om arbejdet i Højesteret

Højesteretspræsident efterspørger flere kvindelige kolleger
Højesteretspræsident Jens Peter Christensen i Politiken 11. februar 2024

Hvad laver Højesterets præsident?
Kronik af højesteretspræsident Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 6. november 2022

Er det en menneskeret at tigge?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 6. marts 2022

Hvorfor smækkede Højesteret kassen i?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 13. september 2020

Hvad er en sag for Højesteret?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. januar 2020

Hvad er straffen for 12 pistoler?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 6. oktober 2019.

Højesteret og de pornografiske videoer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. februar 2018.

Højesteret, religionsfriheden og den hellige vin
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 22. juli 2018.

Derfor frifandt Højesteret Dansk Folkeparti
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. april  2018.

Højesteret og Svendborg-lægesagen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 31. marts 2018.

Højesteret og det sortglaserede tegltag
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. februar 2018.

Højesteret og patienterstatningen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. januar 2018.

Højesteret, folkekirken og grundloven
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. maj 2017.

Højesteret og den usynlige mand
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. marts 2017.

Højesteret og spøgelsesbilisten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. februar 2017.

Retsplejen for Højesteret - mundtlighed eller skriftlighed
Bidrag til "Rettsavklaring of rettsutvikling : festskrift til Tore Schei på 70-årsdagen 19. februar 2016" (Universitetsforlaget, 2016)

Hvad går tiden med i Højesteret?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. januar 2016.

Norges Høyesterett - 200 år
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. august 2015

Danmarks Højesteret siden 1814 - Kontinuitet og forandring
Artikel i jubilæumsskriftet "Lov, sannhet, rett" udgivet i anledning af Norges Høyesterett 200 års jubilæum den 30. juni 2015 af Børge Dahl og Jens Peter Christensen

Højesteret og EU-retten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 19. oktober 2014

Advokatens talegaver. Anden akt
Dobbeltinterview med advokat Eigil Lego Andersen og højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Advokaten nr. 5, 2014

Advokaters talegaver i Højesteret
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 16. februar 2014

Højesteret og indfødsretten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 22. september 2013

Højesteret og de ældres rengøring
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 16. juni 2013

Højesteret og reklameomslaget
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 28. april 2013

Har dommere ytringsfrihed?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. marts 2013

Kan domme skrives, så de kan forstås?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 2. december 2012

Højesteretsdommer søges
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 26. august 2012

Højesteret og olietanken
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den
8. juli 2012

Højesteretsdommere og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 11. december 2011

Højesteret og frisøreleven
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. oktober 2011

På tur i lovjunglen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. september 2011

Højesteret på arbejde
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. april 2011

Er jura kedeligt?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 14. oktober 2012

Er det sjovt at være højesteretsdommer?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten 20. februar 2011 

Portrætter og interviews

Domstolene kom ikke i skudlinjen
Interview med Jens Peter Christensen, præsident for Højesteret, i Administrativ Debat, nr. 1, maj 2024

Danmarks øverste dommer - men ikke chef
Interview med højesteretspræsident Jens Peter Christensen i Børsen den 20. april 2020

Han er frontfigur i et presset system
Interview med højesteretspræsident Jens Peter Christensen i Berlingske Tidende den 19. november 2022

Fra smuglæser på rutebilstationen til et af landets højesteret embeder
Portrætsamtale med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Skive Folkeblad 30. september 2022

Portræt af højesteretsdommer Jens Peter Christensen
Interview i Aarhus-jurastuderendes december-julenummer af bladet Paragraf (af Freja Karmark Bro)

Portræt: Højesteretsdommer Jens Peter Christensen
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Guiden til Jurastuderende Studiestart 2016/2017 fra Karnov Group (af Majbritt Nielsen og Thomas Haugsted)

Danskernes ukendte grundlov
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i djøfbladet 14 (September 2015)

"Jura er systematiseret sund fornuft"
Interview med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Aarhusstudenternes blad Commerciel Magazine (December 2013)

Kunsten at gøre det svære let
Aktuelt portræt af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. oktober 2012

Om Grundloven

Giver grundloven ret til abort?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 12. juni 2022

Hvornår er en forening grundlovsstridig?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 10. oktober 2021

Er grundloven "dynamisk"?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 22. august 2021

Kan folketingsmedlemmer straffes for injurier?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 4. juli 2021

The Constitution
Bidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i The Oxford Handbook of Danish Politics (2020)

Er corona-epidemiloven i strid med grundloven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 26. juli 2020

Grundlovsændring er ikke lige under opsejling
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 7. juni 2020

Kan det være lovligt at bryde grundloven
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 19. april 2020

Hvem bliver statsminister?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2019

Er der magtadskillelse i Danmark?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 24. marts 2019

Gælder Grundloven for alle?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 16. december 2018

Grundloven - 65 år uden udsigt til pension
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Børsen den 5. juni 2018

Folkeafstemninger - grundlov og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 17. juli 2016

Grundloven - festtaler, jura og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2016

En grundlov støbt i beton
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2015

Grundlov - uden begejstring?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2014

Grundlovens § 20 - hvorfor fik vi den?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 25. maj 2014

Grundlovstolkning - mellem jura og politik
Kapitel af Jens Peter Christensen om Grundlovstolkning mellem jura og politik i "Tolkningar av grunnlova : om forfatningsutviklinga 1814 til 2014 / Erik Holmøyvik (red.)

Dansk statsret - er grundloven god nok?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 5. juni 2013

Grundloven og religionsfriheden
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. juni 2013

Grundloven og frihedsrettighederne
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 18. maj 2013

Grundloven og ejendomsretten
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. maj 2013

Grundloven og boligens ukrænkelighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. april 2013

Grundloven og den personlige frihed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 6. april 2013 

Grundloven og frihedsrettighederne
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. marts 2013

Grundloven og verden omkring os
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. marts 2013

Domstolene som grundlovens vogter
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. februar 2013

Domstolenes uafhængighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. februar 2013

Grundloven og pengene
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 26. januar 2013

Tillid til domstolene?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. januar 2013

Skal borgerne kende loven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. januar 2013

Lovgivningsprocessen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. december 2012

Folketingets kontrol med regeringen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. december 2012

Statsmaskineriets centrale styrehus
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. december 2012
Magtadskillelse - hvad er meningen?

Magtadskillelse - hvad er meningen?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 17. november 2012

Monarki eller demokrati?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. november 2012

Hvad skal vi med grundloven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 20. oktober 2012

Har grundloven en ånd?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. maj 2011

Rigsretten

Rigsretssagen mod fhv. minister Inger Støjberg
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen - marts 2022

Rigsretten - hvad kan man lære?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 16. januar 2022

Rigsrettens vej til dom i Støjberg-sagen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 28. december 2021

Kan en minister dømmes i byretten?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 28. marts 2021

Rigsretten - fra politik til jura
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 7. februar 2021

Var sagen mod Trump en rigsretssag?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 1. marts 2020

Øvrige artikler

Hvem har ansvaret?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 18. august 2022

Danskerne har tillid til domstole og dommere
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 31. juli 2022

Hvad bør der stå på stemmesedlen?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 24. april 2022

Skandalesager, undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelser
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Samfundsøkonomen 2/21

Granskningskommissioner - hvad er det nye?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 16. maj 2021

Karsten Revsbech – en multidisciplinær jurist. Om jura og anden samfundsvidenskab.  Bidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Festskrift til Karsten Revsbech (Jurist- og Økonomforbundet, 2020)

Skal folkevalgte politikere eller dommerne skrive loven?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 6. december 2020

I USA er Højesteret en politisk kampplads
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 1. november 2020

Politisk-administrative skandalesager
Bidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget, 2020.

Har universitetsforskere ytringsfrihed?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 24. november 2019

Jeg troede fejlagtigt, at jura var kedeligt
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten søndag den 18. september 2019

Hvem skal undersøge Inger Støjberg?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 30. juni  2019 

Hvor værdig skal et folketingsmedlem være?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. maj 2019 

Regeringsdannelse
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen 2019 s. 89-99

Hvem skal undersøge skandalerne?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 28. oktober 2018 

Flagning
Bidrag af højesteretsdommer Jens Peter Christensen til Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, september 2018

Min ældste kærlighed
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 9. september 2018 

Handler jura om retfærdighed?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. juni 2018 

Syv år med Domstolsstyrelsen
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Retten Rundt, nr. 28 (2018)

Skal dommere være dynamiske?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 19. november 2017

Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis
Gengivelse af  den tale højesteretsdommer Jens Peter Christensen holdt ved Ugeskrift for Retsvæsens 150-års reception torsdag den 18. maj 2017. Optrykt i tidsskriftet U.2017B.312.

Dannebrog og forbuddet mod fremmede flag - igen
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 1. oktober 2017

Dannebrog, flagning og fremmede flag
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 12. august 2017

Politikere, skandaler og undersøgelser
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. juni 2017

Erindringsglimt fra et liv med forandringer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 11. december 2016

Undersøgelseskommissioner under lup
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 23. oktober 2016

Domstole og politikere - noget der knirker?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. september 2016

USA´s højesteret - jura og politik
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. april 2016

Embedsmandens syv pligter
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. februar 2016

Nødløgnens død
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. november 2015

Dommere, skønnet og klogskabsspørgsmålet
Artikel i Advokaten nr. 8, 2015

Jura og sund fornuft
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 27. september 2015

Hvem skal være statsminister?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 21. juni 2015

Ytringsfrihed og whistleblowing
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 3. maj 2015

De stående udvalg - politisk kamparenaer
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 15. marts 2015

Oplevelser ved det grønne bord
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 25. januar 2015

Ministrenes sandhedspligt til eftersyn
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 7. september 2014

Kampen med kappen
Bidrag til bogen "Vestre Landsret. Fra Gråbrødre Kirkestræde til Asmildklostervej" udgivet i forbindelse med indvielsen af Vestre Landsret mandag den 15. september 2014

Juristløftet og den genstridige nordmand
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 31. august 2014

Juristløftet og juristens faglige ansvar
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 13. juli 2014

Hvor sandt skal en minister tale?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 29. december 2013

Hvem styrer domstolene?
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 10. november 2013

Ministrenes særlige rådgivere
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 4. august 2013

Tillid til domstolene
Kronik af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-posten den 20. januar 2013

Sidst opdateret: 14. maj 2024